Karta Przekazania Odpadu

Karta przekazania odpadu jest podstawowym dokumentem dotyczącym ewidencji odpadów. Obowiązek ewidencji ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów wprowadza Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r o odpadach.

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy, którzy uzyskali wpis do rejestru BDO za pomocą BDO prowadzą ewidencję odpadów oraz sprawozdawczość odpadową oraz sporządzają w nim Kartę przekazania odpadu (potocznie KPO).

  • Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady.
  • Od 01.01.2020 kartę przekazania odpadów sporządza się w elektronicznym systemie BDO inaczej zwanym jako Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. BDO pozwala na gromadzenie informacji o odpadach i ma zapewnić elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.
  • Posiadacz odpadów, który przejmuje odpady od innego posiadacza, jest obowiązany potwierdzić przejęcie odpadów w elektronicznym systemie BDO.
  • Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów (np. osoba fizyczna).
KPO w myśl art. 72. należy (wraz z dokumentami ewidencji odpadów) przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono te dokumenty.

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą skupu złomu i metali kolorowych zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 58 301-39-18, 506-086-666, mailowego: biuro@eco-man.pl, przez portal Facebook lub bezpośrednio w siedzibie firmy w Gdańsku Brzeźnie. Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy złom nadaje się do skupu, lub chcą Państwo negocjować cenę, z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania.